Organogram

De structuur weergegeven in een figuur.

Structuur OWZ
In het midden bevindt zich de stuurgroep met daar omheen de projectleider. W1 t/m 4 kerngroepen rondom de thematiek.
De kerngroep kan er voor kiezen om overige betrokkenen te informeren( I t/m IV)
Laatste kring is Urk waarin in wijkscanbijeenkomsten iedereen geïnformeerd word.