Publicatie

Gezondopurk heeft in het urkerland gestaan:

Vier partijen willen zorg op Urk nog beter maken

Samenwerking door verschillende partijen in de gezondheidszorg moet leiden tot optimalisatie waar de Urker samenleving baat bij heeft. Huisartsenpraktijk Het Dok, Fytac, Stichting Zorgcentrum Talma Urk en Apotheken Urk hebben de handen ineen geslagen om dat te bewerkstelligen. ,,Om de zorg te optimaliseren en betaalbaar te houden is samenwerking noodzakelijk’’, zegt huisarts Antonie van Schothorst. Meer bewegen is een van de zaken die hier een positieve inbreng bij hebben. ,,Mensen zijn steeds vaker en meer verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Vanuit de verschillende zorgaanbieders op Urk wordt er al hulp geboden, maar door samenwerking nog beter af te stemmen kunnen wij dat met en voor elkaar nog beter maken en betaalbaar houden’’, zegt Jan Heutink van Fytac.


Leefstijl, dat is eigenlijk het sleutelwoord in de nieuwe aanpak van de initiatiefnemers. Er gebeurd veel op Urk als het gaat om beweging. Vooral bij de jeugd is het percentage dat iets met en aan sport doet op een behoorlijk peil. Waar het hapert, is de groep van 50 jaar en ouder. En juist die groep zou meer aan bewegen moeten doen, vinden de partners in de werkgroep Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ). Het komt regelmatig voor dat ouderen te maken krijgen met hartaandoeningen als gevolg van een ongezonde leefstijl. Het aantal mensen dat te maken krijgt met breken van ledematen en heupen neemt toe naarmate men ouder wordt. Al is dat niet direct merkbaar in de portemonnee van mensen, de kosten van de gezondheidszorg stijgen en de premies van de ziektekostenverzekeraars gaan ophoog. Op termijn leidt dat dus tot pijn in de ‘knip’. De werkgroep OWZ is momenteel aan het inventariseren op welke manieren de lokale zorgverleners kunnen samenwerken om tot een plan van aanpak te komen als het gaat om de verbetering van het toch al vrij hoge zorgniveau op Urk. Belangrijk aspect in het geheel is ook dat het geen hogere kosten met zich mee mag brengen. Antonie van Schothorst: ,,Wij moeten met elkaar de zorgvraag behappen. Het moet steeds meer voor minder omdat de overheid en zorgverzekeraars steeds minder vergoeden. Daarom is een goede samenwerking tussen de zorgverleners op Urk van groot belang. Op dit moment proberen wij in kaart te brengen welke aanbieders er zijn en welke mogelijkheden wij hebben om goed te kunnen samenwerken.’’

Samenwerken

De zorgverleners kunnen het niet alleen. Daarom is er ook overleg met de Gemeente Urk. ,,Het is goed om te zien en te ervaren dat de Gemeente Urk zich heel positief opstelt en meedenkt met onze werkgroep. Daarnaast zijn er ook goede contacten met Zorggroep ONL, Cartias, Sociale wijkteams en Talma Thuis. Wij proberen die partijen met elkaar te verbinden om tot een nog betere en doelgerichte samenwerking en zorgverlening te komen’’, zegt Antonie van Schothorst. In de aanpak staat de mens centraal Jan Heutink: ,,Wat is je gezondheid je waard. De eigen verantwoordelijkheid voor mensen neemt steeds meer toe. Met een goede gezondheid kun je langer mee blijven doen in de samenleving. Je raakt hierdoor minder gauw in een isolement. Een goede gezondheid en fitheid kunnen meehelpen om bijvoorbeeld vallen te voorkomen. Mensen zijn alerter in thuissituaties en hebben meer oog voor de veiligheid in en rond het huis. Als ouderen een heup breken en het huis moet aangepast worden om er te kunnen blijven wonen, kost heel veel geld. Daarom is het belangrijk dat mensen zich ook de vraag moeten stellen: ‘wat is je gezondheid je waard?’. Het project is door zorgverzekeraar Achmea als een Pilotproject aangewezen. Daar zijn er zes van in Nederland. Antonie van Schothorst: ,,Wij merken dat alle partijen die op Urk werken en waar wij mee in gesprek zijn, positief en constructief meedenken. Ook de inbreng en inzet van de Gemeente Urk verdient alle lof. Na de zomer wordt er gestart met een project Slaapmedicatie en een project Valpreventie. Begin 2016 een project Leefstijl.’’ Zowel Antonie van Schothorst als Jan Heutink benadrukken dat het project OWZ ten doel heeft de zorgverlening op Urk te optimaliseren. ,,Daar hebben wij het met elkaar voor opgezet. De Urker samenleving moet er voordeel van hebben.’’

De voordelen van OWZ zijn:
  • Geen dubbel werk
  • Elkaars krachten gebruiken
  • Organisatie belang loslaten bewoner op Urk centraal zetten.
  • Samenwerken zorg en welzijn
Kenmerken van de populatie (bewoners op Urk) zijn basis waarop de onderwerpen waar OWZ aan werkt in 2015 gekozen zijn. *OWZ richt zich in 2015 op leefstijl (bewegen), valpreventie, kwetsbare ouderen, slaapmiddelen.