Partners

Klik op de foto om de motivatie te lezen.


A. van Schothorst huisarts Het DOK Urk Hetdok.nl

Motivatie A. van Schothorst

De huisartsen van het Dok zijn al jaren gedreven om kwalitatief hoogwaardige (huisartsen)zorg te leveren. En waar dit de kwaliteit ten goede komt, wordt nauw samengewerkt met hulpverleners uit de 1e of 2e lijn. Daarom zijn we als initiator van dit project ook blij met de unieke kans die de OWZ biedt, om innovatieve, wijkgerichte zorg multidisciplinair te ontwikkelen.
J. Heutink algemeen directeur Fysiotherapie Fytac fytac.nl

Motivatie J. Heutink

Wij werken als therapeuten al meerdere jaren met veel plezier op Urk. Dit doen wij vanuit de intrinsieke motivatie om de beste hulp te bieden aan onze cliënten. Wanneer je deze hulp nog verder kunt verbeteren, door nadere afstemming en het optimaliseren van de samenwerking met de betrokken partners, wil je daar aan mee doen. Dat is dan ook de belangrijkste motivatie om als Fytac Urk mee te doen aan dit project.
Wij ervaren dat deze samenwerking veel energie oplevert. Gezien de ontwikkelingen zijn wij er van overtuigd dat ook de Urkers gaan ervaren en zien dat de OWZ van meerwaarde is. Want onze opdracht is een kwalitatief hoogwaardig en passend aanbod creëren voor specifieke doelgroepen.
W. Muller raad van bestuur Zorgcentrum Talma Haven talmahaven.nl

Motivatie W. Muller

Wat brengt OWZ?
Los van de betekenis van de afkorting brengt het: samenwerking tussen de zorgaanbieders op Urk - voor de Urkers.Talma-Urk neemt deel, omdat wij mét elkaar méér voor de gezondheid van de Urkers kunnen betekenen. Voorkomen is beter dan genezen! Mocht het nodig zijn dan heeft OWZ de expertise om u te ondersteunen of te helpen.
Wat levert u OWZ?
Gezond Wonen, Werken en Leven. In het kort: Gezond op Urk.
K.H. Kooi Apotheker urk apothekenurk.nl

Motivatie K.H. Kooi

Een apotheek behoort onlosmakelijk tot de eerste lijn gezondheidszorg. Samenwerking tussen zorgaanbieders levert uiteindelijk het meeste op voor de patiënt.

S. Lips praktijkondersteuner huisartsenpraktijk Het Dok Urks Hetdok.nl

Motivatie S. Lips

"Als je het samen beter kan, waarom zou je het dan alleen doen” Als verschillende professionals en organisaties samenwerken, gebruik maken van elkaars krachten en zorg verbinden krijg je betere resultaten op gebied van kosten, kwaliteit en patiënten ervaringen. Goede zorg en een betere gezondheid voor de bewoners op Urk, daar doen we het voor!
R. Haverkamp adviseur Progez progez.nl

Motivatie R. Haverkamp

Progez vervult haar werkzaamheden binnen het kader van de Triple Aim gedachte: meer gezondheid en welzijn voor de burger, een betere door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg, tegen lagere kosten. Deze drie doelstellingen kunnen alleen gerealiseerd worden als professionals en organisaties binnen zorg en welzijn een gezamenlijk plan hebben voor de inwoners van een gemeente, dorp of wijk. Het OWZ-traject op Urk is hier een prachtig voorbeeld van. Door middel van advisering, begeleiding en het vertalen van initiatieven elders naar de situatie op Urk hoopt Progez een steentje bij te dragen.